A+ A A-

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'60

DSC00182โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด ตลอดจนมีแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น แข่งขันฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล และชักเย่อ

 

Rate this item
(0 votes)
back to top