A+ A A-

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยให้ความรู้แก่นักเรียน เดินขบวนรณรงค์ป้องกัน พร้อมทั้งร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

Rate this item
(0 votes)
back to top