A+ A A-

ถวายเทียนพรรษา'62

1 10ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต

Rate this item
(0 votes)
back to top