A+ A A-

ค่ายเด็กผนึกหัวใจต้านยาเสพติด'62

1 9องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 จัดอบรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทย ผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ในระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 215 คน

Rate this item
(0 votes)
back to top