Logo
Print this page

ปลูกฝังอุดมการณ์'63

pic002วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ หอประชุมกัญไชย

Rate this item
(0 votes)
WebMaster : ครูศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์