Logo
Print this page

อบมระบบประกันคุณภาพภายใน'63

pic008โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (SAR) ให้กับครูในกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา จำนวน 9 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563

Rate this item
(0 votes)
WebMaster : ครูศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์