Logo
Print this page

วันสถาปนายุวกาชาด'64

photo 5วันที่ 27 มกราคม 2564  นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2564  เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย  โดยมีกิจกรรมปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์

Rate this item
(0 votes)
WebMaster : ครูศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์