มีข้อผิดพลาด
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder photo65/supervision is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.


A+ A A-

นิเทศโรงเรียน 2/2565

[sigplus] Critical error: Image gallery folder photo65/supervision is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

pic009โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับ ศน.กัลยารัตน์  บุญมาลีรัตน์  และ ศน.เวทิกา บูลย์ประมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ในการดำเนินการนิเทศโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  งานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ งานระบบประกันคุณภาพ

{gallery}photo65/supervision{/gallery}

Rate this item
(0 votes)
back to top