A+ A A-

กัญไชยเกมส์'65

pic015โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กัญไชยเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว

Rate this item
(0 votes)
back to top