A+ A A-

วันเด็กแห่งชาติ'66

pic010โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร   ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมกัญไชย โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การเล่นเกมแจกของรางวัลและการมอบของขวัญ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ

Read more...

ทัศนศึกษา'65

pic017โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒ นำโดย ว่าที่ร้อยโทภิเษก  ดอยแก้วขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดดอนแก้ว อำเภอแม่ระมาด และสวนแม่ลออ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรบินสันแม่สอด วัดไทยสามัคคี  สกายวอล์คแม่สอด น้ำตกแม่กาษา น้ำพุร้อน และวัดศรีพรเพ็ญ

Read more...

กัญไชยเกมส์'65

pic015โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กัญไชยเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว

Read more...

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน'65

pic003ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more...

นิเทศโรงเรียน 2/2565

pic009โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับ ศน.กัลยารัตน์  บุญมาลีรัตน์  และ ศน.เวทิกา บูลย์ประมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ในการดำเนินการนิเทศโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  งานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ งานระบบประกันคุณภาพ

Read more...

ทอดกฐิน'65

pic008คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมทำบุญในประเพณีทอดกฐินวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดดอนสว่าง วัดมงคลนิมิตร วัดศรีพรเพ็ญมาตยาราม และวัดปิตานุสรณ์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและรักษาประเพณีสืบต่อไป

Read more...

ลอยกระทง'65

pic005โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความวันลอยกระทง

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันคณิตคิดเร็ว เป็นต้น

Read more...

มอบทุนการศึกษา'65

pic033เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คุณวุฒิวัฒน์ กันทะถ้ำและคุณสุภิญญา แสงธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more...

ประชุมคณะกรรมการฯ'2/65

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่อง ความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดงานเกษียณอายุราชการ

Read more...
Subscribe to this RSS feed