A+ A A-

ปัจฉิมนิเทศ ป.6'61

pic035โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2561 เพื่ออวยพรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการศึกษาต่อ  พร้อมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ "OPEN HOUSE" แสดงผลงานและความสำเร็จด้านการเรียนและกิจกรรมในปีการศึกษา 2561

Read more...

มอบเงินนักเรียนยากจน'62

pic026นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และครูประจำชั้น มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2561

 

Read more...

สถาปนายุวกาชาดไทย'62

pic010โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2562 โดยปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

Read more...

ทัศนศึกษา'61

pic010โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ณ อุทยานการเรียนรู้ฯ "ทีปังกรรัศมีโชติ" เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์และได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง

Read more...

วันเด็กแห่งชาติ'62

1 14โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการตอบคำถาม และการแสดงต่างๆ

Read more...

กีฬากลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา'61

1 4ผู้บริหาร คณะครูและนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา ประจำปี 2561 ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง

 

Read more...

กัญไชยเกมส์'61

1 37โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 12" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกรีฑา

Read more...

วันวชิราวุธ'61

1 11โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more...

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

1 5โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเรียนฟรี การติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การแข่งขันกีฬา การแนะนำบุคลากร

Read more...

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

IMG 1825องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 246 คน เพื่อให้รู้ถึงพิษภัย และโทษทางกฏหมาย

Read more...
Subscribe to this RSS feed