A+ A A-

อบรมสนามจราจรเยาวชนฯ'61

IMG 0998สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้ออย่างปลอดภัย

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่'61

1 78โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เชิดชูเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ น้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แต่งกลอน ท่องบทอาขยาน

Read more...

วันสถาปนาลูกเสือไทย'61

1 11โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

Read more...

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'61

1 5โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด

Read more...

น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

1 8โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดพิธีไหว้ครู (น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

1 16โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น

Read more...

มอบรางวัลนักกีฬา

1 18นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกรีฑา ที่เข้าร่วมแข่งกันกีฬาอำเภอแม่สอด

 

Read more...

วันเด็กแห่งชาติ'61

1 1โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การแข่งขันเกมต่างๆ และจับฉลากของขวัญ

 

Read more...

วันวชิราวุธ'60

1 23โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูประจำชั้น

Read more...
Subscribe to this RSS feed