A+ A A-

วัยใสห่างไกลยาเสพติด'63

anti 6องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.2 จำนวน 190 คน

Read more...

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต'63

budtha 17องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ม.3 จำนวน 200 คน

 

Read more...

ทัศนศึกษา'63

science 6คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

Read more...

วันวชิราวุธ'62

27112562 191206 0100โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more...

กัญไชยเกมส์'62

1 1โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 13" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 

Read more...

ลอยกระทง'62

pic014โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการทำกระทงตามระดับชั้นต่างๆ

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/62

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบ งบประมาณ แจ้งผลการเรียน รับอุปกรณ์การเรียน มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษวิชาการ พร้อมมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคเหนือ

Read more...

ค่ายเด็กผนึกหัวใจต้านยาเสพติด'62

1 9องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 จัดอบรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทย ผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ในระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 215 คน

Read more...

อบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ'62

1 2นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ระดับปุระถมศึกษา จำนวน 9 คน ร่วมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ'62

1 8โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา การประกวดกลอนวันแม่ ประกวดวาดภาพพระคุณแม่ และการแสดงของนักเรียน

Read more...
Subscribe to this RSS feed