A+ A A-

มอบเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค'63

pic004ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ชี้แจงที่มาของเงินและแนวทางการใช้เงิน สำหรับการได้รับมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ในภาคเรียนที่ 1/2563

Read more...

ปลูกฝังอุดมการณ์'63

pic002วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์เกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ หอประชุมกัญไชย

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่'63

pic001โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเรียงความวันแม่ วาดภาพระบายสี

Read more...

พิธีไหว้ครู'63

pic013โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 183 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Read more...

ถวายพระพรชัยมงคล

IMG 4204 001ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563

pic009โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบของโรงเรียนและมาตรการการมาเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 การรับอุปกรณ์การเรียน

Read more...

ถวายเทียนพรรษา'63

pic002ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี และวัดต่างๆ ในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป

Read more...

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ

pic007โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ แนวคิด และกระบวนการจัดการขยะของโรงเรียน

Read more...

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2563

pic004โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแร่ระบาดของโรคโควิด-19

Read more...

แนะแนวการศึกษา ป.6'63

IMG 0991โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเป็นการชี้แนวทางในการตัดสินใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้ชมผลงานของนักเรียน ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "กัญไชยนิทรรศ"

Read more...
Subscribe to this RSS feed