A+ A A-

ค่ายเด็กผนึกหัวใจต้านยาเสพติด'62

1 9องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 จัดอบรมโครงการค่ายเด็กและเยาวชนไทย ผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ในระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 215 คน

Read more...

อบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ'62

1 2นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ระดับปุระถมศึกษา จำนวน 9 คน ร่วมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ'62

1 8โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา การประกวดกลอนวันแม่ ประกวดวาดภาพพระคุณแม่ และการแสดงของนักเรียน

Read more...

หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

1 11นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ระดับชั้น ป. 4 ถึง ม.3 จำนวน 250 คน เข้าร่วมอบรมโครงการ"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ " โครงการในพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

Read more...

ถวายพระพรชัยมงคล'62

1 11ผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Read more...

ถวายเทียนพรรษา'62

1 10ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต

Read more...

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ'62

1 62โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

Read more...

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'62

1 12โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ต้านยาเสพติด

Read more...

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยให้ความรู้แก่นักเรียน เดินขบวนรณรงค์ป้องกัน พร้อมทั้งร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

Read more...

วันสุนทรภู่'62

1 5โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เชิดชูเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ น้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แต่งกลอน ประกวดการแต่งกายตัวละคร

Read more...
Subscribe to this RSS feed