A+ A A-

มอบรางวัลนักกีฬา

1 18นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกรีฑา ที่เข้าร่วมแข่งกันกีฬาอำเภอแม่สอด

 

Read more...

วันเด็กแห่งชาติ'61

1 1โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การแข่งขันเกมต่างๆ และจับฉลากของขวัญ

 

Read more...

วันวชิราวุธ'60

1 23โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูประจำชั้น

Read more...

วันลอยกระทง'60

1 18โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงตามระดับชั้นต่างๆ

Read more...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์'60

1 10โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ วาดภาพระบายสี ชุดแฟชั่นจากเศษวัสดุ และจัดซุ้มให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยาการสิ่งแวดล้อม

 

Read more...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560

1 4โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวาระเรื่องที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา เช่น การประเมินสถานศึกษา ต่อยอดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ การพิจารณางบประมาณ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างจากต้นสังกัด เป็นต้น

Read more...

วันแม่แห่งชาติ'60

1 21โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ ซึ่งมีกิจกรรม จัดประกวดกลอนวันแม่ ประกวดวาดภาพพระคุณแม่ แข่งขั้นร้องเพลง และการแสดงของนักเรียน

Read more...

ถวายเทียนพรรษา'60

IMG 0487คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ด้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต สำนักสงฆ์พระธาตุมุติญาณ

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed