A+ A A-

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

IMG 1825องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 246 คน เพื่อให้รู้ถึงพิษภัย และโทษทางกฏหมาย

Read more...

ส่งมอบหมวกกันน็อค

IMG 2111นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และคณะครู ส่งมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครองนักเรียน สำหรับสวมใส่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน เพื่อลดการสูญเสียและความปลอดภัยของชีวิต

Read more...

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.

IMG 2176สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 51 คน ที่เรียนได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more...

ถวายเทียนพรรษา'61

1 16ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต สำนักสงฆ์พระธาตุมุติญาณ

Read more...

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ'61

20180726 ๑๘๐๘๐๑ 0042ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read more...

อบรมสนามจราจรเยาวชนฯ'61

IMG 0998สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้ออย่างปลอดภัย

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่'61

1 78โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เชิดชูเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ น้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แต่งกลอน ท่องบทอาขยาน

Read more...

วันสถาปนาลูกเสือไทย'61

1 11โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

Read more...

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'61

1 5โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด

Read more...

น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

1 8โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดพิธีไหว้ครู (น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

Read more...
Subscribe to this RSS feed