A+ A A-

วันเด็กแห่งชาติ'62

1 14โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการตอบคำถาม และการแสดงต่างๆ

Read more...

กีฬากลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา'61

1 4ผู้บริหาร คณะครูและนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา ประจำปี 2561 ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง

 

Read more...

กัญไชยเกมส์'61

1 37โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 12" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกรีฑา

Read more...

วันวชิราวุธ'61

1 11โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more...

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

1 5โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเรียนฟรี การติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การแข่งขันกีฬา การแนะนำบุคลากร

Read more...

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

IMG 1825องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 246 คน เพื่อให้รู้ถึงพิษภัย และโทษทางกฏหมาย

Read more...

ส่งมอบหมวกกันน็อค

IMG 2111นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และคณะครู ส่งมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครองนักเรียน สำหรับสวมใส่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน เพื่อลดการสูญเสียและความปลอดภัยของชีวิต

Read more...

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.

IMG 2176สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 51 คน ที่เรียนได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more...

ถวายเทียนพรรษา'61

1 16ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต สำนักสงฆ์พระธาตุมุติญาณ

Read more...

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ'61

20180726 ๑๘๐๘๐๑ 0042ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read more...
Subscribe to this RSS feed