ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

^.^ Hits:14

น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดพิธีไหว้ครู (น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

^.^ Hits:22

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น

Read more

มอบรางวัลนักกีฬา

^.^ Hits:158

มอบรางวัลนักกีฬา

นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกรีฑา ที่เข้าร่วมแข่งกันกีฬาอำเภอแม่สอด  

Read more

วันเด็กแห่งชาติ'61

^.^ Hits:136

วันเด็กแห่งชาติ'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การแข่งขันเกมต่างๆ และจับฉลากของขวัญ  

Read more

วันวชิราวุธ'60

^.^ Hits:188

วันวชิราวุธ'60

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560

^.^ Hits:155

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูประจำชั้น

Read more

วันลอยกระทง'60

^.^ Hits:194

วันลอยกระทง'60

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงตามระดับชั้นต่างๆ

Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์'60

^.^ Hits:242

สัปดาห์วิทยาศาสตร์'60

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ วาดภาพระบายสี ชุดแฟชั่นจากเศษวัสดุ และจัดซุ้มให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยาการสิ่งแวดล้อม  

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560

^.^ Hits:230

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวาระเรื่องที่เสนอเพื่อทราบและพิจารณา เช่น การประเมินสถานศึกษา ต่อยอดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ การพิจารณางบประมาณ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างจากต้นสังกัด เป็นต้น

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:480

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:300

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:983

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:902

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1549

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1409

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

หนังสือราชการ

ข่าวการศึกษา