ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ปัจฉิมนิเทศ ป.6'61

^.^ Hits:14

ปัจฉิมนิเทศ ป.6'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2561 เพื่ออวยพรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการศึกษาต่อ  พร้อมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ "OPEN HOUSE" แสดงผลงานและความสำเร็จด้านการเรียนและกิจกรรมในปีการศึกษา 2561

Read more

มอบเงินนักเรียนยากจน'62

^.^ Hits:18

มอบเงินนักเรียนยากจน'62

นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และครูประจำชั้น มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2561  

Read more

ทัศนศึกษา'61

^.^ Hits:7

ทัศนศึกษา'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ณ อุทยานการเรียนรู้ฯ "ทีปังกรรัศมีโชติ" เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์และได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง

Read more

สถาปนายุวกาชาดไทย'62

^.^ Hits:9

สถาปนายุวกาชาดไทย'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2562 โดยปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย

Read more

วันเด็กแห่งชาติ'62

^.^ Hits:56

วันเด็กแห่งชาติ'62

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการตอบคำถาม และการแสดงต่างๆ

Read more

กีฬากลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา'61

^.^ Hits:58

กีฬากลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มแม่ปะ-แม่กาษา ประจำปี 2561 ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง  

Read more

กัญไชยเกมส์'61

^.^ Hits:85

กัญไชยเกมส์'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 12" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกรีฑา

Read more

วันวชิราวุธ'61

^.^ Hits:55

วันวชิราวุธ'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ โดยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

^.^ Hits:74

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที 182 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีระเบียบวาระต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเรียนฟรี การติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การแข่งขันกีฬา การแนะนำบุคลากร

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:1203

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:463

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:2086

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:1549

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1685

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1552

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ