ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

วันเด็กแห่งชาติ'67

^.^ Hits:165

วันเด็กแห่งชาติ'67

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร   ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมกัญไชย โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การเล่นเกมแจกของรางวัลและการมอบของขวัญ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ

Read more

เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด'67

^.^ Hits:160

เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด'67

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่  182 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - ยุวกาชาด ช่วงชั้นที่  1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 โดยมี ว่าที่ร้อยโทภิเษก ดอยแก้วขาว เป็นประธานเปิดกิจกรรม  

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี66

^.^ Hits:164

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี66

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 นำโดย ว่าที่ร้อยโทภิเษก ดอยแก้วขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ

Read more

วันเด็กแห่งชาติ'66

^.^ Hits:6651

วันเด็กแห่งชาติ'66

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร   ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมกัญไชย โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การเล่นเกมแจกของรางวัลและการมอบของขวัญ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ

Read more

ทัศนศึกษา'65

^.^ Hits:6598

ทัศนศึกษา'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒ นำโดย ว่าที่ร้อยโทภิเษก  ดอยแก้วขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดดอนแก้ว อำเภอแม่ระมาด และสวนแม่ลออ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรบินสันแม่สอด วัดไทยสามัคคี  สกายวอล์คแม่สอด น้ำตกแม่กาษา น้ำพุร้อน และวัดศรีพรเพ็ญ

Read more

กัญไชยเกมส์'65

^.^ Hits:374

กัญไชยเกมส์'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กัญไชยเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน...

Read more

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน'65

^.^ Hits:421

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน'65

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

นิเทศโรงเรียน 2/2565

^.^ Hits:18094

นิเทศโรงเรียน 2/2565

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับ ศน.กัลยารัตน์  บุญมาลีรัตน์  และ ศน.เวทิกา บูลย์ประมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ในการดำเนินการนิเทศโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  งานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ งานระบบประกันคุณภาพ

Read more

ลอยกระทง'65

^.^ Hits:6628

ลอยกระทง'65

โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความวันลอยกระทง

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:30044

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:6324

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:13020

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:26135

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

^.^ Hits:6626

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ศึกษา :   นางสาวบุษบง ภูกันสาด

Read more

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:9127

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:3078

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

ข่าวการศึกษา