ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ส่งมอบหมวกกันน็อค

^.^ Hits:39

ส่งมอบหมวกกันน็อค

นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และคณะครู ส่งมอบหมวกกันน็อคให้กับผู้ปกครองนักเรียน สำหรับสวมใส่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน เพื่อลดการสูญเสียและความปลอดภัยของชีวิต

Read more

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.

^.^ Hits:34

มอบเกียรติบัตร โครงการ D.A.R.E.

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 51 คน ที่เรียนได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

^.^ Hits:34

อบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด'61

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 246 คน เพื่อให้รู้ถึงพิษภัย และโทษทางกฏหมาย

Read more

ถวายเทียนพรรษา'61

^.^ Hits:140

ถวายเทียนพรรษา'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต สำนักสงฆ์พระธาตุมุติญาณ

Read more

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ'61

^.^ Hits:90

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read more

อบรมสนามจราจรเยาวชนฯ'61

^.^ Hits:93

อบรมสนามจราจรเยาวชนฯ'61

สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้ออย่างปลอดภัย

Read more

วันสถาปนาลูกเสือไทย'61

^.^ Hits:99

วันสถาปนาลูกเสือไทย'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'61

^.^ Hits:328

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่'61

^.^ Hits:146

กิจกรรมวันสุนทรภู่'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เชิดชูเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ น้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แต่งกลอน ท่องบทอาขยาน

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:922

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:403

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:1885

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:1408

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1632

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1493

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ