ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ถวายเทียนพรรษา'61

^.^ Hits:109

ถวายเทียนพรรษา'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้เริ่มกระทำมาตั้งแต่พุทธกาล โดยได้นำเทียนไปถวายตามวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดมงคลนิมิต สำนักสงฆ์พระธาตุมุติญาณ

Read more

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ'61

^.^ Hits:56

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ'61

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read more

อบรมสนามจราจรเยาวชนฯ'61

^.^ Hits:64

อบรมสนามจราจรเยาวชนฯ'61

สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนักความปลอดภัย ให้กับนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้ออย่างปลอดภัย

Read more

วันสถาปนาลูกเสือไทย'61

^.^ Hits:63

วันสถาปนาลูกเสือไทย'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฏาคม 2561 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และร่วมบำเพ็ญประโยชน์

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'61

^.^ Hits:214

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยครูและนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เห็นความสำคัญและโทษของยาเสพติด

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่'61

^.^ Hits:112

กิจกรรมวันสุนทรภู่'61

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เชิดชูเกียรติคุณและคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ น้อมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แต่งกลอน ท่องบทอาขยาน

Read more

น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

^.^ Hits:113

น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดพิธีไหว้ครู (น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

^.^ Hits:110

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น

Read more

มอบรางวัลนักกีฬา

^.^ Hits:236

มอบรางวัลนักกีฬา

นายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกรีฑา ที่เข้าร่วมแข่งกันกีฬาอำเภอแม่สอด  

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:814

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:375

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:1652

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:1288

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:1609

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:1464

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ