A+ A A-

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

20151028 173026ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
back to top