A+ A A-

กัญไชยเกมส์'62

1 1โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการฯ และคณะครูร่วมจัดกีฬาสีนักเรียน "กัญไชยเกมส์ ครั้งที่ 13" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 

Rate this item
(1 Vote)
back to top