A+ A A-

วัยใสห่างไกลยาเสพติด'63

anti 6องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.2 จำนวน 190 คน

Rate this item
(1 Vote)
back to top