A+ A A-

วันเด็กแห่งชาติ'63

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเอง ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

Rate this item
(0 votes)
back to top