A+ A A-

แนวแนวการศึกษา ม.3' 62

pic006โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีโอกาสในการพิจารณาเลือกที่เรียนที่เหมาะสมกับตัวเอง

 

Rate this item
(0 votes)
back to top